El pensament creatiu

La idea que la creativitat és molt important per al desenvolupament de la persona no és nova, ja en 1930 Vigotsky parlava de la funció creadora de la ment humana com a indispensable per a [...]

Ets perfeccionista?

Esforçar-nos i voler fer les coses bé és una actitud positiva i saludable. No obstant això, pretendre fer les coses de manera perfecta és una auto-exigència que ens fica al parany del [...]

En silenci, si us plau

Tot rellegint un llibre de George Steine, m’he trobat amb la següent afirmació: “parlem en excés, amb massa lleugeresa, tornem públic el que és privat”. M’ha fet pensar. I [...]

Enmascarar les emocions

Emmascarar segons el diccionari significa cobrir el rostre amb una màscara però també “encobrir o dissimular alguna cosa”. Quan en psicologia parlem d’emmascarar emocions, ens referim a [...]