A autoestima, desenvolupament personal, familia, nens, Teràpia individual, Teràpia infanto-juvenil

Aquests darrers anys s’ha donat importància a la intel·ligència emocional, ha ajudar als infants a conèixer i gestionar les emocions per millorar el seu benestar. Per això, parlarem de l’empatia.


Segons la RAE, l’empatia és la capacitat d’identificar-se amb algú i compartir els seus sentiments.


Per tant, l’empatia és la intenció de comprendre l’estat emocional des de la perspectiva de l’altre. Entendre que li està passant, encara que potser no està d’acord en la seva forma d’interpretar.

Segons el psicòleg Hoffman, l’empatia es desenvolupa passant per quatre nivells:

  • Empatia global. Passa en el primer any de vida, quan el nadó no percep els altres com a diferents de ells mateixos. Imita les emocions que percep, però difícilment pot diferenciar entre els seus sentiments i els dels altres. Empatitza utilitzant la mímica.
  • Empatia egocèntrica. A partir del segon any de vida, l’ infant és conscient que és l’ altra persona la que experimenta la situació desagradable. Diferencia els sentiments de l’ altre als seus. Tot i que les seves respostes empàtiques es troben centrades en si mateixes. Si veu un nen plorant, li donarà la seva joguina per calmar-se perquè la joguina és el que a ell li calma.
  • Empatia amb els sentiments de l’altre. Passa entre els 3 i els 4 anys, quan el nen és capaç de diferenciar entre els sentiments que ell experimenta amb els que estan vivint els altres i respon a una forma menys egocèntrica.
  • Empatia amb les circumstàncies vitals dels altres. Al final de la infància , el nen comença a prendre consciència que els altres poden sentir una emoció no només en una situació immediata sinó també en la seva experiència vital.

Per tant, és important el vincle entre pares i fills tant físic com emocional en els primers anys de vida. En aquesta etapa és quan es desenvolupen els sentiments i les respostes empàtiques que li seran beneficioses per a la vida.
L’empatia ajuda a que les persones es comuniquin millor i enforteixin les seves relacions socials, ha fer amics i millorar en la resolució de conflictes.


“Si sento el que sent l’altre, puc respondre de bona manera i fer amics “

Cristina Gras Sala
Col. 22897