Teràpies Infanto Juvenil

Think ofereix un servei d’atenció psicològica i emocional a l’infant i l’adolescent amb l’objectiu de vetllar i procurar pel seu benestar en els diferents àmbits de la vida. El procés de creixement i maduració de totes les persones comporta superar una sèrie d’etapes en les quals se’ns poden presentar algunes dificultats.

Think pretén que el nen o adolescent cerqui amb l’ajuda del terapeuta un conjunt de recursos i estratègies per fer front a aquestes situacions que poden ser causa de malestar i interferir en el desenvolupament del nen. En molts casos es treballarà conjuntament amb l’escola i els tutors, principalment, quan els problemes són acadèmics i d’adaptació escolar. Think ofereix teràpia infanto-juvenil, així com intervencions psicopedagògiques en l’àmbit del reforç i les reeducacions.

Problemes d’aprenentatge

Els problemes d’aprenentatge interfereixen significativament en el rendiment acadèmic i en les activitats de la vida diària que requereixen lectura, càlcul o escriptura. Comencen a manifestar-se durant…

Saber més

Problemes de conducta

Les conductes desadaptatives i/o disruptives constitueixen un problema que apareix amb alta freqüència en la infància i poden resultar molt pertorbadores si no es manegen adequadament.

Saber més

Problemes a les relacions socials

La teràpia per nens i joves estableix estratègies per promoure i gestionar les relacions socials, ja que tant pels nens com pels adolescents…

Saber més

Trastorn de l’estat d’ànim

Sabem que aquests símptomes són un impediment pel procés de creixement del nen. La teràpia infantil i juvenil permet treballar aquest malestar i donar estratègies als pares…

Saber més

Problemes d’atenció i hiperactivitat

El dèficit d’atenció o la hiperactivitat en la infància o adolescència sovint es pot donar atenent a diverses causes com problemes en les relacions familiars, ambients acadèmics…

Saber més

Problemes d’acceptació i inseguretat

L’acceptació és imprescindible per evitar multitud de patologies que es poden desenvolupar per una baixa autoestima i inseguretat. L’adolescència és el moment en el que s’acaba…

Saber més