Què penses de tu mateix?

L’autoconcepte és l’opinió que un té de la seva persona i es veurà reflectit en la manera com es tracta a si mateixa. Quina visió tinc de mi mateix? i ¿em culpo de tot lo dolent que [...]