A Teràpia de parella, Teràpia individual, Teràpia sexual

Quan realitzem teràpies de parella en el nostre centre de Terrassa, sovint apareix el tema de la sexualitat.
Per això, paral·lelament al tema parella es treballa en teràpia sexual.

Sovint veiem com totes dues parts de la parella viuen i entenen la sexualitat de diferent manera.
En aquests casos, el més convenient, és preguntar a cadascun i posteriorment explicar què entenem per una sexualitat sana.

UNA SEXUALITAT SANA HA D’INCLOURE AQUESTS EIXOS:
1. Comunicació. En el sentit que un comunica a l’altre, encara que no sigui verbalment, alguna cosa, com a desig, amor, tendresa, etc.
2. Donar i rebre plaer. La sexualitat entre dues persones ha d’incloure el plaer de totes dues parts.
3. Autoconeixement. A través de la masturbació, la lectura, la comprensió del propi cos. Si un no coneix el seu cos, li serà molt difícil explicar a l’altre que li agrada i que no.
4. Part lúdica. Entenem la sexualitat com una manera de jugar, de divertir-se, de passar-ho bé.

Una vegada explicats aquests quatre eixos, és bo que un faci reflexió, i si fa falta, autocrítica. A partir d’aquí cada persona ha de mirar de treballar aquell eix sexual on cregui que més falta li fa.
Aquests quatre eixos, per tant, són els bàsics. Després podem ampliar-los amb altres conceptes com la imaginació, la fantasia, la inclusió d’aparells o joguines sexuals, etc.

EL QUE SI ÉS ABSOLUTAMENT IMPORTANT ÉS DESVINCULAR EL SEXE DE LES FALSES NECESSITATS.

Per tant, el sexe no és una necessitat, és una preferència. Per això, cada persona té dret a col·locar-ho on vulgui dins de la seva ordre de coses rellevants en la vida. El sexe pot ser més o menys preferit per cada persona, però sí que hauríem de respectar, sempre, aquests quatre eixos, si volem parlar d’una sexualitat sana i adaptativa.

Evidentment, això pot variar d’una parella a una altra, al llarg de la vida d’una persona. Per això, pensem que és valuós, parar-nos un moment i valorar com està la nostra sexualitat cada cert temps.
Els professionals en teràpia de parella podem ajudar-vos també amb teràpia sexual, amb orientació, consells, acompanyar-vos i resoldre els dubtes que tengais.

Marta Santaeulària i Martínez

8318