A Teràpia individual

Hi ha ocasions en les què ens sentim incapaços de veure què ens està fallant o bloquejant a les nostres vides. Una eina, extreta del coaching, molt útil en aquestes situacions, és la tècnica de la roda de la vida.

Què és la roda de la vida?

Aquesta tècnica va ser creada per Paul J. Meyer i és una eina que ens permet obtenir una visió gràfica d’aquells components més importants de les nostres vides amb el seu grau de satisfacció respectiu. 

Per a què serveix la roda de la vida?

Aquesta tècnica ens permet autoanalitzar-nos en diferents àrees que componen les nostres vides, així, prenent consciència del moment present i visualitzant aquelles àrees que hem de treballar o millorar per assolir un major grau de satisfacció.

Com fer la roda de la vida?

Podeu imprimir la plantilla següent per a fer l’exercici. En ella, es troba un cercle dividit en diferents segments. Cadascun d’ells representa diferents àrees vitals. Encara que en el cercle ja estan escrites les àrees vitals a treballar, pots modificar-les (i fins i tot afegir-ne de més) i personalitzar-la al teu estil. 

Figura extreta de: Positivalia

Podeu afegir algunes àrees com l’entorn físic, l’espiritualitat o la vostra relació de parella.

Posteriorment, hauràs de puntuarà cadascuna de l’1 al 10, segons el teu nivell de satisfacció (sent 1 la mínima satisfacció i 10 la màxima). 

Un cop hagis puntuat amb una creu cadascuna, uniràs els punts i observaràs la forma que ha obtingut la teva roda. Si el teu dibuix és més simètric i harmònic, això representa un cert equilibri, però, si al contrari, és asimètric i irregular, serà adequat identificar aquelles àrees més desiguals on pots augmentar els teus nivells de satisfacció.

Un cop identificades cadascuna de les àrees, t’has de preguntar, si vols millorar-ne la satisfacció. Si la teva resposta és afirmativa, doncs, serà el moment de crear el teu pla d’acció. 

Per a fer-ho pots reflexionar sobre les solucions que has aplicat fins ara observant si t’han ajudat o no i generar una pluja d’idees de noves estratègies (marcant objectius concrets i específics a curt i llarg termini).

En conclusió, aquesta eina et permetrà visualitzar el teu grau de satisfacció global i particular a cadascuna de les teves àrees vitals així fomentant la teva proactivitat en la millora de la teva vida i accelerant la teva presa de decisions en la direcció que vols prendre. Ademés, es recomana, anar-la repetint per a veure si les teves puntuacions van en augment, s’estanquen o disminueixen i així anar replantejant i reescrivint els teus plans d’acció.

Mariona Esteve i Raventós

Psicòloga General Sanitària

Col·legiada 29088