A Teràpia individual

Les funcions cognitives són tots aquells processos mentals que ens permeten realitzar una tasca. Aquesta tasca pot ser tan senzilla com respondre quan sentim que algú crida el nostre nom; o més complexa, com ara redactar un detallat informe per la feina.

De la mateixa manera que és important conèixer les nostres emocions per aprendre a gestionar-les, també resulta essencial familiaritzar-se amb la immensa capacitat de què ens dota el nostre cervell.

Les funcions cognitives són innumerables i el cervell és encara avui en dia un òrgan misteriós del qual queda molt per comprendre. Des del segle XIX fins a l’actualitat, els avenços en la neurociència ens han permès anar coneixent les capacitats del cervell. Tanmateix, les funcions cognitives són constructes difícils de limitar i conceptualitzar, de manera que és gairebé impossible arribar al consens per una sola definició.

Algunes de les funcions cognitives superiors més importants són: atenció, memòria, percepció, habilitats motrius, llenguatge i funcions executives. També n’hi ha d’altres com ara l’orientació o el càlcul.

 

  1. Atenció: és l’habilitat mental de generar i mantenir un estat d’activació que permeti processar la informació de manera adequada. Amb l’atenció podem triar informació específica d’entre molts estímuls, tan interns (com els pensaments), com externs (com el moviment). Per exemple, l’atenció ens permet focalitzar en la conversa que tenim amb un amic tot i trobar-nos en un lloc amb molts altres estímuls, com ara una cafeteria.

 

  1. Memòria: és el procés cognitiu per mitjà del qual es codifica, s’emmagatzema i es recupera una informació determinada o un esdeveniment concret. És el procés psicològic que ens permet aprendre.

 

  1. Percepció: ens informa sobre aquelles propietats de l’entorn que són importants per a nosaltres, ja que influeixen sobre els nostres actes. És a dir, és la manera en què interpretem i comprenem la informació que captem a través dels sentits. Per exemple, percebem que el semàfor es posa vermell i comprenem que hem d’aturar-nos.

 

  1. Habilitats motrius: es poden definir com els moviments que efectua la nostra musculatura esquelètica com a resposta activa del nostre organisme. L’execució motriu és el resultat de la planificació i la programació del moviment. Seguint l’exemple anterior, el cervell envia a la nostra musculatura l’ordre d’aturar-se davant del semàfor.

 

  1. Llenguatge: El llenguatge es pot definir com un sistema de codis a partir dels quals es designen els objectes del món exterior, les seves accions, qualitats i relacions. És a dir, el llenguatge permet la comunicació d’estats psíquics entre individus a través de signes segons una convenció pròpia de la comunitat lingüística. Per exemple, sentim una pregunta, la comprenem i donem una resposta a l’interlocutor.

 

  1. Funcions executives: Les funcions executives representen aquells processos que associen idees, moviments i accions simples i els orienten cap a la resolució de situacions complexes. Aquests processos inclouen l’anticipació, l’elecció d’objectius, la selecció de la conducta, l’autoregulació, l’autocontrol i l’ús del feedback. Per exemple, si hem d’estudiar per un examen, les funcions executives ens permeten organitzar la informació que tenim, seleccionar la més rellevant i planificar l’estudi.

 

Un cop descrites les funcions cognitives principals del cervell humà, s’evidencia que aquestes estan presents contínuament en el dia a dia de qualsevol persona. El següent pas és ser conscient de les nostres habilitats i limitacions i aprofitar que el cervell és una font inexpugnable de possibilitats.

 

Iris Ramon Torres

Neuropsicòloga (col·legiada núm. 26206)