A Teràpia individual

Què és un neuromite?

Un neuromite és una creença errònia sobre el funcionament o l’estructura del nostre cervell. Aquest tipus d’afirmacions no són científiques. S’ha demostrat àmpliament que són errònies, però d’alguna manera es mantenen en la cultura popular i, fins i tot, en la mèdica.

Si ens creiem aquests mites, podem caure en pràctiques no provades que fins i tot poden ser contraproduents o nocives en un procés d’ensenyament o d’aprenentatge. Per això hem de conèixer-los i entendre com sorgeixen.

Quin mite trenquem avui?

Segur que alguna vegada has sentit la frase “només utilitzem el 10% del nostre cervell”. Aquesta frase ha arribat a ser atribuïda a molts famosos, com per exemple Albert Einstein. Però no, no és certa. O almenys no de la manera en què la frase ho pot donar a entendre.

Llavors, d’on ve aquesta idea? I què passa en realitat?

Al cervell tenim dos tipus de cèl·lules: les neurones i les cèl·lules de la glia.

  • Les neurones són les encarregades de generar activitat mental. Això vol dir que, a través d’elles, flueixen els pensaments i es manegen els comportaments, sorgeixen les emocions i es prenen les decisions, i es planifiquen i es resolen els reptes que ens anem trobant en el dia a dia.
  • Les cèl·lules de la glia s’ocupen de fer costat a les neurones. Les protegeixen i les cuiden, i generen un ambient propici per a la vida mental.

En moltes zones del cervell hi ha més cèl·lules de la glia que neurones, i d’aquí ve la coneguda frase. Tanmateix, el que seria més ajustat a la realitat, seria dir que utilitzem tot el cervell, però que solament veiem l’activitat de les neurones perquè la resta de les cèl·lules tenen altres funcions.

Aquest neuromite només n’és un dels molts que existeixen, segurament el més conegut. Però, compte, n’hi ha molts més! Recorda no creure sempre directament alguna cosa que has llegit sense comprovar que sigui una font fiable.

Iris Ramon Torres

Neuropsicòloga (col·legiada núm. 26206)