A Teràpia individual

M’agradaria definir l’autoestima com l’estima que un es té a si mateix (com la pròpia paraula indica). És una valoració subjectiva que un fa de si mateix en termes: em valoro positivament o em valoro negativament. Posa més l’accent en el sentiment d’estima. Respon a la pregunta: Com em sento? Comporta un judici de valor.

És important distingir-la de l’autoconcepte que és l’opinió o imatge que un té sobre si mateix. És una manera de descriure’ns. Respon a les preguntes: Com em descric jo al meu mateix/a. Quant em vull? Què penso sobre el meu? Com em jutjo? És més racional que l’autoestima (més emocional) i es pot explicar amb paraules.

Aquests dos conceptes estan relacionats. Si penses bé sobre tu (autoconcepte), et sentiràs millor (autoestima).

Ens seria més fàcil entendre què és l’autoestima quan tot allò que fem amb nosaltres mateixos (el que ens fem, com ens tractem, la qual cosa ens diem) ens imaginéssim que li ho estem fent a una altra persona. Quan fem aquest exercici ens adonem que tot el que ens diem a nosaltres mateix no voldríem dir-li-ho als altres perquè els faríem mal.

Al final l’autoestima és aquesta imatge mental que hem format de nosaltres mateixos de com som davant la mirada dels altres a nivell físic, intel·lectual, fortaleses, capacitats. Tots naixem amb un mateix potencial i unes mateixes capacitats per a evolucionar, superar adversitats. Després cadascun té uns talents o dons per a unes certes tasques concretes.

La falta d’autoestima fa que deixem passar moltes oportunitats, per creure que no estem a l’altura de la resta o que no som suficient o que no tenim valor per a posar límits. I és una pena perquè tots partim del mateix punt per a arribar a aconseguir coses (partint de la base que no tenim cap incapacitat).

Quant millor sigui aquesta imatge que tenim de nosaltres mateixos mes ens voldrem i a valorar i en definitiva, millor serà la nostra estima. El 30% de l’autoestima és innata i el 70% depèn de l’entorn i les experiències que hàgim viscut. Això és una bona notícia, perquè significa que el 70% de la nostra autoestima es pot modificar, perquè no naixem amb ella.

Miriam Puig Claramunt

Psicòloga General Sanitària

Col·legiada 23417