A Teràpia individual

1. QUÈ ÉS L’AFERRAMENT

L’aferrament és un vincle afectiu que es genera en els primers anys de vida entre la mare/cuidador i el nadó amb la funció d’assegurar una correcta cura i desenvolupament psicològic/social.

Aquest proporciona seguretat al nadó quan es troba en situacions amenaçants. És a dir, si el nadó té un aferrament segur, explorarà i es relacionarà amb altres amb tranquil·litat (ja que té un cuidador que el protegirà). Però, per contra, si això no succeeix, el nadó actuarà amb pors i inseguretats que distorsionaràn la seva visió del món i la manera en com s’hi relaciona.  

Segons la teoria de Bowlby existeixen quatre estils d’aferrament diferents: el segur, l’ansiós, l’evitatiu i el desorganitzat. És possible tenir diferents graus de cadascun i poden fluctuar al llarg de la vida. 

2. IDENTIFICA EL TEU ESTIL D’AFERRAMENT

AFERRAMENT SEGUR

 • Mostren una gran intel·ligència emocional transmetent emocions d’una forma constructiva. 
 • Són capaços d’enviar i rebre expressions d’afecte i d’intimitat. 
 • Tracen límits sans en les seves relacions i els respecten. 
 • Se senten segurs tan sols com acompanyats.
 • Tenen una visió positiva de les relacions i interaccions.
 • Tendeixen a manejar les dificultats relacionals amb calma.
 • Presenten un enfocament més madur i saludable en les relacions.

AFERRAMENT ANSIÓS

 • Tendeixen a sentir-se més nerviosos i menys segurs en les seves relacions. 
 • S’estressen a causa d’esdeveniments reals i imaginaris mitjançant obsessió, control, gelosia, canvis d’humor, etc. 
 • Tenen una tendència a interpretar les paraules i les accions dels altres d’una manera més negativa.
 • Demanen mostres constants d’amor i validació per sentir-se segurs i responen de manera negativa quan aquestes no se’ls donen. 
 • Tendeixen a dramatitzar situacions i busquen validació i tranquil·lització de l’altre. 
 • Mostren por al rebuig, abandó i solitud. 

AFERRAMENT EVITATIU

 • Es mostren independents i autosuficients a nivell emocional i comportamental. 
 • Presenten una evitació de la vulnerabilitat i la intimitat. 
 • Anhelen una llibertat emocional i fugen d’aquells que se’ls acosten massa.
 • Presenten altres prioritats abans de la seva vida romàntica. 
 • Demostren una elevada por al compromís tendint a estar solters. 
 • Posseeixen poques relacions properes. 

AFERRAMENT DESORGANITZAT

 • S’ha associat amb persones que han viscut experiències traumàtiques com l’abandó o l’abús.
 • Hi ha un desig, i, alhora, una resistència a la intimitat mostrant-se tant ansiosos com evitatius.
 • Hi ha dificultats a l’hora de confiar en altres. 
 • Mostren una sospita a les paraules, intencions i accions dels altres. 
 • Tenen una tendència a allunyar-se de la gent.

3. GESTIONA EL TEU ESTIL D’AFERRAMENT

Una persona amb un estil d’aferrament insegur pot aprendre conductes d’un aferrament segur així forjant relacions sanes (generant seguretat en aquestes). Per això, és molt important la psicoeducació en aquests temes. 

Si voleu augmentar el vostre coneixement sobre els estils d’aferrament i desitgeu aprendre a gestionar el vostre per tenir unes relacions sanes i saludables us recomano el llibre de “Maneres d’estimar: La nova ciència de l’aferrament adult i com et pot ajudar a trobar l’amor i conservar l’ho” de A. Levine i R. Heller.

El comportament d’un en una relació és, en part donat, per la conducta de l’altre. Per això, es recomana buscar parelles amb un aferrament segur i modelar, a través d’ells aquest aferrament (si el nostre és insegur).

En conclusió, el primer pas sempre és identificar i acceptar el nostre estil d’aferrament. I així, posteriorment, aprendre i desenvolupar un aferrament segur amb vincles més sans, amb respecte, empatia i seguretat. 

Mariona Esteve i Raventós

Psicòloga General Sanitària 

Col·legiada 29088