A Teràpia individual

En el nostre dia a dia, tenim contínuament experiències (situacions agradables, desagradables…). Moltes d’elles impacten en les nostres emocions i sentiments, en alguns casos de forma especialment intensa.

En aquests casos podem sentir-nos confosos, reconeixem un malestar emocional però no acabem de comprendre-ho. Al llarg del temps els psicòlegs han treballat aquestes situacions, entre altres, el psicòleg Robert Plutchik, en els seus estudis sobre les emocions “la naturalesa de les emocions” va recollir una interessant percepció: “L’experiència interna de l’emoció és molt personal i sovint confusa, sobretot perquè es poden experimentar diverses emocions al mateix temps.” Introduint la complexitat que suposa gestionar les emocions.

Llavors, Com podem fer front a aquesta complexitat emocional?

Robert Plutchik, va identificar en els seus estudis 8 emocions primàries: l’alegria, la confiança, la por, la sorpresa, la tristesa, l’aversió, la ira i l’anticipació. Considerant que la resta de les emocions són “mescles d’aquestes emocions primàries.” Segons ell, a més aquestes emocions es poden presentar en diferents intensitats. Aplicant aquests principis va desenvolupar un mètode “La Roda de les emocions” que per a alguns pot ser útil per a ajudar a reconèixer i comprendre les nostres emocions.

Com a instrument ens permet generar el nostre “mapa emocional”, marc de referència des d’on poder anar reflexionant i explorant les nostres emocions per a ajudar-nos en la seva gestió.

Exercici recolzat en la Roda de les emocions:

Et proposo aquest simple exercici, per a exercitar-nos en la pràctica del mètode descrit abans per a la identificació de les nostres emocions, necessitaràs només uns minuts cada dia de reflexió:

  1. Que coses ens han succeït, descriure breument la situació.
  2. Reflexionar sobre les emocions o sentiments que han sorgit en aquestes situacions. Quan m’ha succeït? Què ocorria en aquest moment? Què he sentit? Que intens ha estat? Ha estat positiva o negativa?
  3. Donant-me suport en la roda d’emocions i buscar aquelles que més representin com t’has sentit, ajuda a la posterior comprensió i gestió emocional.

 

 

 

Natalia Fabra Marqués

Psicòloga General Sanitària

(núm. de col·legiada 29372)