A Teràpia individual

Cada un de nosaltres hem anat construint una identitat narrativa pròpia al llarg de la nostra vida. Això és, una història sobre nosaltres amb la qual hem anat conformant la nostra identitat.

Aquesta història sobre nosaltres mateixos l’anem creant en base a les persones que coneixem, aquelles que ens acompanyen al llarg de la nostra vida, allò que ens ha passat i els valors, creences i models socials que ens han marcat.
Aquesta identitat narrativa pot ser molt positiva per a un bon desenvolupament si es tracta d’una narració que ens porta a seguir evolucionant i a reafirmar la nostra identitat.

No obstant això, moltes vegades les persones creen unes identitats narratives pròpies molt limitants que impedeixen l’evolució personal. Aquestes narratives limitants acostumen a ser històries dominants saturades de problemes, és a dir, que allò que marca el discurs narratiu de la persona sol ser una història problemàtica que fa que la persona tingui una identitat pròpia negativa.

Per posar un exemple, una persona depressiva manté la depressió perquè la identitat narrativa que ha anat creant al llarg de la vida és la d’una persona desafortunada, desgraciada, que tot li surt malament, i tot el passa per aquest mateix filtre.
Des d’aquesta idea que té sobre si mateixa i sobre el que ha estat la seva vida, no és estrany que aquesta persona manifesti sentiments negatius de desvaloració que generin símptomes depressius.
És important per tant, que aquestes persones aprenguin a canviar la seva història; perquè canviant la seva història canviaran la seva identitat. Està clar que la història de cada persona és la que és, però depèn de cadascú extreure d’aquella història dels elements que et fan evolucionar i treure aquells que et limiten; aquells que fan que no siguis qui vols ser.

Des de la Teràpia Narrativa es convida a aquelles persones que vulguin millorar la seva identitat a què reescriguin la seva història; que la repeteixin una i altra vegada, que l’expliquin als altres fins haver-la integrat i que comencin una nova vida d’identitat plena que els permeti avançar.

Quina és la teva història?