A Teràpia infanto-juvenil

Fent un càlcul ràpid i aproximat, el 85% dels pacients que veig regularment a consulta tenen dificultats atencionals que els entorpeixen el seu rendiment acadèmic i altres activitats de la seva vida diària. Tant si tenen un diagnòstic específic de trastorn per dèficit d’atenció com si no, sovint rebo consultes dels pares, que perceben aquestes dificultats i tenen la voluntat de cooperar activament des de casa per millorar-les.

Sempre m’agrada aquesta pregunta, perquè sovint esperen que els recomani quadernets i els posi el tipus de deures que tradicionalment tots hem fet a l’escola. Que contents es posen i que alleugerits semblen quan els comunico que, per sort, hi ha altres maneres molt més lúdiques pels nens i interessants pels adolescents i els adults d’estimular les funcions executives: els jocs de taula.

Recordem abans de res que les funcions executives són aquells processos que associen idees, moviments i accions simples i els orienten cap a la resolució de situacions complexes. Aquests processos inclouen l’anticipació, l’elecció d’objectius, la selecció de la conducta, l’autoregulació, l’autocontrol i l’ús del feedback. La seva afectació té un impacte en el dia a dia en tasques quotidianes tals com fer els deures, preparar la motxilla o estudiar per un examen.

Les funcions executives són immenses, i han rebut diferents classificacions. Jo he utilitzat la següent per endreçar els jocs que més m’agraden i que, a més, inclouen també l’entrenament de les habilitats motores:

Jocs de velocitat/agilitat visual: en aquest jocs, l’objectiu és reaccionar correctament i de la manera més ràpida possible a estímuls visuals o manipulatius específics.

 • Speed cubs
 • Dobble
 • Lince / Piktureka
 • Jungle Speed
 • El Fantasma

Jocs d’organització, planificació i raonament: en aquest cas, l’objectiu principal va relacionat amb la percepció, programació de passos i acció després de percebre un estímul.

 • Memory
 • Jenga
 • Jocs clàssics: Escacs, dòmino, tres en ratlla
 • Puzzles
 • Cubs de Rubik
 • Scrabble/Pictionary
 • Tangram
 • Papiroflèxia

Jocs d’atenció i raonament: que requereixen un procés de raonament per poder donar una resposta.

 • Jocs orals: “veig-veig”, camps semàntics, paraules encadenades
 • Jocs de mímica
 • Jocs de cartes: uno
 • Bingo

Tots aquests jocs, a més, contribueixen a la regulació de la impulsivitat, sovint una de les funcions més difícils de controlar quan es té una afectació d’aquest tipus. Per exemple, el fet de respectar el torn de joc quan es tenen moltes ganes de jugar; així com la inhibició, com ara ser capaç de no respondre davant un estímul que no és l’adequat.

La llista és immensa i el límit és la creativitat de cadascú. I, recordem que el joc és una de les eines més poderoses per enfortir el vincle i per gaudir de temps de qualitat amb la família de la manera més divertida!

Iris Ramon Torres

Neuropsicòloga (col·legiada núm. 26206)