Les infidelitats es paguen

Moltes parelles arriben a teràpia a causa de la infidelitat d’un dels dos. El que normalment trobem, en l’àmbit emocional, és el sentiment de culpabilitat, per part del que ha comès [...]

COM CANVIAR PENSAMENTS NEGATIUS: EXERCICIS DE REESTRUCTURACIÓ COGNITIVA

La reestructuració cognitiva consisteix en diferents tècniques que ajuden a identificar i modificar pensaments negatius (distorsions cognitives) per altres de més adaptatives o racionals. [...]

El pensament màgic i la seva relació amb el TOC

M’agradaria començar definint el concepte de pensament màgic. Aquest consisteix a atribuir una conseqüència a un succés determinat sense que existeixi una causa-efecte entre tots dos. Això [...]

Quin avorriment!!

Avorriment 1.m. Cansament de l’ànim originat per falta d’estímul o distracció, o per molèstia reiterada. Quan arriba l’estiu i l’estrès del treball comença a afluixar, [...]

No tinc memòria

Sovint em trobo a consulta pacients adults que arriben a mi amb frases com ara “jo és que no tinc memòria”, o preocupats perquè puguin trobar-se en l’inici d’algun procés de demència. De manera [...]

IDENTIFICA EL TEU ESTIL D’AFERRAMENT I DESCOBREIX COM INFLUEIX EN LES TEVES RELACIONS DE PARELLA

1. QUÈ ÉS L’AFERRAMENT L’aferrament és un vincle afectiu que es genera en els primers anys de vida entre la mare/cuidador i el nadó amb la funció d’assegurar una correcta cura i [...]

Com gestionar la frustració dels fills/es

En el post d’avui parlaré d’un problema que és recurrent a les consultes dels pacients d’infanto-juvenil. Venen pares desesperats perquè els fills/es monten pollos espectaculars [...]

Covid, conseqüències tardanes. Confinament i abús d’alcohol

La covid i el confinament ens ha portat moltes conseqüències. Algunes les vam veure de seguida, altres han anat apareixent amb el temps i s’han fet palpables dins la pràctica terapèutica. [...]

Atreveix-te a sortir de la teva zona de confort

M’agrada definir la nostra zona de confort com un entorn segur. Un lloc metafòric on ens movem habitualment, amb els nostres comportaments, activitats constants, habilitats… un lloc [...]

El biaix negatiu, pessimistes per naturalesa?

Tenim la tendència a concedir més atenció als aspectes negatius de les coses que als positius. És el que en psicologia es coneix com el biaix negatiu. El biaix negatiu ens afecta en molts àmbits: [...]