NOTÍCIES

El pensament creatiu

La idea que la creativitat és molt important per al desenvolupament de la persona no és nova, ja en 1930 Vigotsky parlava de la funció creadora [...]